Alle båtplasser er tildelt og vi har venteliste for å få fast plass.

Venteliste