Saksliste årsmøte 2023

 

  1.     Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  2.      Valg av møteleder, referent og to representanter til å signere årsmøteprotokollen
  3.      Godkjenning av årsmelding for 2022
  4.      Godkjenning av årsregnskap for 2022
  5.      Innkomne saker
  6.     Valg
  7.      Avslutning av årsmøte