Bryggeutsett planlegges til uke 21 med ""hoveddag" lørdag 20.mai  ..... tildeling av nye båtplasser skjer mellom uke 20-22 . låneplasser vil deretter bli fordelt.