Båthall /Verksted


Det er mulig å reservere plass i båthallen.  Vi har plass til 4-6 båter ( i forhold til størrelse på båtene) 

Leie plass i båthallen 1000.- per mnd.  strømforbruk vil bli etterfakturert til hver enkel bruker, når leien opphører. 

Er det slik at det er mye pågang på å reservere plass vil det bli trekning. 


For tilgang på båthall/ verksted ta kontakt med Arne Sivertsen 


For å reservere plass  i båthallen send e-post til post@totakteren.no