Båthall

01.09.2021, 12:05


Det er mulig å reservere plass i båthallen.  Vi har plass til 4-6 båter ( i forhold til størrelse på båtene) 

Leie plass i båthallen 1000.- per mnd.  strømforbruk vil bli etterfakturert til hver enkel bruker, når leien opphører. 

Er det slik at det er mye pågang på å reservere plass vil det bli trekning. 


For å reservere plass send e-post til to-takte@online.no