Hytteutleie

For å søke på hytte må det sendes e-post til hytte@ljff.info

mer informasjon her: Hyttesoknad


Søknaden skal inneholde:

  • Hvilke hytter det søkes om
  • Tidsrom for ønsket bruk av hytta
  • Navn på alle i turlaget, dvs. den enkelte kan bare stå oppført i et turlag.
  • Mobilnummer til kontaktperson

Søknadsfrist er nå onsdager kl 16:00.  Frist for tilbakemelding kl. 21:00.


Hyttene lånes ut til våre medlemmer bosatt på Svalbard. Hyttene lånes ikke ut til kommersiell bruk.


Betaling til konto: 4778.55.72854 eller VIPPS: #504996 – TO-TAKTEREN 


Pris:

Hytteleie - Én dag150
Hytteleie - Helg400