Bli medlem

Medlemskontingenten er på kroner 350,- og betales på vipps nummer 504996  eller til kontonr: 4778 55 72854   

  • Medlemmer har selv ansvaret for å betale medlemskontingent årlig. Vi sender ikke ut faktura på medlemskontingent.
  • Alle må sende epost når du har betalt medlemskontigenten, dette gjøres hvert år. 
  • Unntaket er alle som har båtplass, de får kontingent sammen med faktura for båtplassleie.
  • For å leie hytter må man være medlem og fastboende*
  • For å bruke havna må man være medlem og fastboende*
  • For å bruke verksted og båthall må man være medlem og fastboende*
  • Prisliste for leie av båtplass, bruk av småbåthavna , verksted mm.  finner dere her  Prisoversikt

*)

Du er fastboende på Svalbard når du har registrert deg i befolkningsregsteret for Svalbard og har til hensikt å bo på Svalbard i minimum seks månder.