Styret i Totakteren

Leder Tore Hoem 
post@totakteren.no
Nest leder Stig Onarheim 


 Styremedlem Svein Gunnar Myhren 


 Styremedem Arne Sivertsen 


 Styremedlem Trude Hohle


 Kasserer Geir Kvisten


Sekritær Elisabeth L. Johannessen