Opplag av båt/henger

 avgift på 500.- fom høsten 2022 for å stå parkert i småbåthavna.