Småbåthavna

  • Longyearbyen småbåthavn består av 7 flytebrygger med til sammen 138 båtplasser. Bryggene ligger normalt ute i perioden slutt mai til slutt oktober. Alle båtplasser er tildelt og vi har venteliste for å få fast plass. Ventetiden er normalt 1-2 år for å få fast plass. Underveis i sesongen kan det være enkelte låneplasser tilgjengelig, disse tildeles i henhold til gjeldende venteliste av styret.
  • I havna er det tilgang på fuel, både bensin og diesel. De fleste brygger av tilgang på ferskvann. Vann kan også fylles på fuelbrygga.
  • Vi har en gjestebrygge med tilgang på ferskvann.
  • Det er ikke tilgang til landstrøm på bryggene
  • Båtutsettet er tilgjengelig for alle som har betalt medlemsavgift.
  • Bruk av havna uten fast båtplass eller låneplass belastes med kr 1000,- pr sesong.
  • Viser ellers til gjeldende havnereglement